Download Phần mềm thu âm - Drive sound card - VST - Plugin

Tổng hợp link tải download các phần mềm thu âm, drive sound card, plugin và vst thu âm thông dụng nhất hiện nay

I. PHẦN MỀM THU ÂM

1. Cool Edit

2. Adobe Audition

3. Nuendo

4. Cubase

5. Pro Tool

6. Salast


II. VST PLUGIN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

III. SOUND CARD

1. Sound card XOX
- Sound card XOX K10
https://drive.google.com/file/d/0B4lTqADX7dIWcGlrdkhmeGRoYzg/view?usp=sharing

- Sound card XOX P10
https://drive.google.com/file/d/0BxMfmiV7Tk89dFBLSzUyMGhQRHM/view?usp=sharing

- Sound card XOX S10

- Sound card XOX S11
Link tải: https://drive.google.com/file/d/0B4lTqADX7dIWRTlPR0Z1SWU2RmM/view?usp=sharing

- Sound card XOX K30
Link tải:https://drive.google.com/file/d/0B4lTqADX7dIWUGt5LUh1NVFJRVE/view?usp=sharing

- Sound card XOX KS108
Bản tiếng Anh: https://drive.google.com/file/d/0B4lTqADX7dIWcGlrdkhmeGRoYzg/view?usp=sharing
Bản tiếng Việt:

- Sound card XOX ES102
https://drive.google.com/file/d/0BxMfmiV7Tk89OG9HeFh0V09PQWM/view?usp=sharing

- Sound card XOX KS100
Bản tiếng Anh:https://drive.google.com/file/d/0B4lTqADX7dIWcjkzcW1jbVUyTTA/view?usp=sharing
Bản tiếng Việt:https://drive.google.com/file/d/0B4lTqADX7dIWU2NqbC1ZX1ZFOFU/view?usp=sharing

- Sound card XOX KS102
Link tải:https://drive.google.com/file/d/0BxMfmiV7Tk89WTRRa1p5NEVvZk0/view?usp=sharing

- Sound card XOX KS105
Bản tiếng Anh: https://drive.google.com/file/d/0B4lTqADX7dIWWTB4eGFZeTh5UVU/view?usp=sharing
Bản tiếng Việt:https://drive.google.com/file/d/0B4lTqADX7dIWZnZaOEJaUU5QWVk/view?usp=sharing

- Sound card XOX G1
Link tải: https://drive.google.com/file/d/0BxMfmiV7Tk89WTRRa1p5NEVvZk0/view?usp=sharing

- Sound card XOX PK3
Link tải: https://drive.google.com/file/d/0B4lTqADX7dIWRlJYdkJ5NzBEQlU/view?usp=sharing

2. Sound card AlLCTRON

3. Sound card ICON
- Sound card Icon Upod Nano:
https://drive.google.com/file/d/0B4lTqADX7dIWbVRuOUdNLTQ2WE0/view?usp=sharing

- Sound card Icon Upod Pro


- Sound card Icon Utrackải:https://drive.google.com/file/d/0BxMfmiV7Tk89SjkxNVBMUmQ3Mkk/view?usp=sharing
Link t

- Sound card Icon Mobile U

4. Sound card ROLAND

5. Sound card TASCAM

6. Sound card M-AUDIO

7. Sound card CREATIVE
- Sound card Creative Blaster SB0060
Link tải: https://drive.google.com/file/d/0BxMfmiV7Tk89UU9XRExlYWNoZkU/view?usp=sharing

8. Sound card K-MIC

IV. Microphone and Speaker
- Jabra 410

- Jabra: 450

- Jabra 510

V. PHẦN MỀM BỔ TRỢ ÂM THANH


VI. PHẦN MỀM QUAY VIDEO


V.

3 nhận xét

14:36, 27/01/2018

cho link mà k cho quyền truy cập để tải cũng như k

Reply
22:41, 05/03/2018

địt mẹ cho link tải còn yêu cầu cấp quyền, vkl

Reply
19:09, 11/05/2018

có drive k10 2018 ko ad

Reply

Đăng nhận xét